Sunday, August 7, 2016

In Aghaidh na Gaoithe

Tá mé in Albain anois, i mbaile beag cois fharraige (Fife). Is an-ghaofar an lá atá againn inniu, agus mise ag breathnú amach trí fhuinneog ár n-árasáin, feicim na faoileáin ag eitilt os cionn an bhaile.

Tá na héin ar foluain, ag fanacht san áit chéanna sa spéir...rud nach bheidís in ann déanamh gan an ghaoth láidir. Mar sin, an rud olc í nó rud maith í, an ghaoth seo? Nó, níos simplí, an bhfuil sé difriúil a bheith ag eitilt ar lá gaofar, 's sin an méid?

Céard faoi na créatúir talún mar muide? Déanann muid gearáin nuair atá muid, 'ag eitilt in aghaidh na gaoithe', cinnte.

Ach b'fhéidir nach mbíonn dúshláin go dona i gcónaí. B'fhéidir go dtugann siad deiseanna dhúinn rudaí nua, rudaí maithe, a fhoghlaim.

An chéad uair eile a chuirfeas an saol gaoth ghann romham, cuirfidh mé fáilte roimpi mar sheans a bheith ar foluain sa spéir.

No comments:

Post a Comment